REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

„Gătește cu gust: Pastele Food & Glory și Radio Transilvania te transformă în eroul serii!”

Perioada de desfășurare a campaniei publicitare, privind realizarea concursurilor este: 28.02.2024-08.03.2024.

ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE

MACROMEX S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobanti nr.32, Cladirea Corp B, etaj 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J.40/28161/1993, CIF RO5052558, cont bancar nr. IBAN RO62BRDE450SV01050304500, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare reprezentată legal prin dna.Oana Stincel, având funcția de Director Marketing, denumită în continuare „Organizator” care reprezintă brandul de paste “Food&Glory”

și

Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin Augusta Dordai în calitate de Director Vânzări, numită în continuare „Co-organizator”. 

Aria de desfășurare a campaniei publicitare: Mun. Cluj-Napoca.

Campania publicitară se va desfășura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public în acord cu legislația aplicabilă în România pe website-ul www.radiotransilvania.ro.

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament aparține Organizatorului, este finală și obligatorie pentru toți participanții.

Participarea la această campanie publicitară implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la campanie.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE CAMPANIE PUBLICITARĂ

Campania publicitară „Gătește cu gust: Pastele Food & Glory și Radio Transilvania te transformă în eroul serii!” se va desfășura în fiecare zi lucrătoare din perioada 28.02.2024-08.03.2024 , la Radio Transilvania, după cum urmează:

 • 3 Premii- Miercuri, 28.02.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Joi, 29.02.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 6 Premii- Vineri, 01.03.2024, din care 3 Premii în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron și 3 Premii în intervalul orar 15:00-19:00, în cadrul emisiunii „Friday Report”, realizată de Georgiana Grigoraș.
 • 3 Premii- Luni, 04.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Marți, 05.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Miercuri, 06.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Joi, 07.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 6 Premii- Vineri, 08.03.2024, din care 3 Premii în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron și 3 Premii în intervalul orar 15:00-19:00, în cadrul emisiunii „Friday Report”, realizată de Georgiana Grigoraș.

 Scopul campaniei publicitare este acela de a promova marca de paste „Food&Glory”.

CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARĂ/DESCALIFICAREA

Înscrierea la Campania publicitară a participanților se face prin apelarea numărului de telefon indicat de Co-organizator și atrage după sine acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia, a prezentului Regulament.


Prin inscrierea la Campania publicitară, se înțelege apelarea numărului de telefon, pus la dispoziție și făcut public, prin intermediul canalului media Radio Transilvania, cu scopul de a intra în dialog cu realizatorul emisiunii "Made in Cluj" și „Friday Report” cu intenția de a câștiga premiul oferit de către Organizator.
La această campanie poate participa orice persoană fizică din Cluj-Napoca (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei.
Angajaţii Organizatorului și ai Co-organizatorului și ai afiliaților acestora (inclusiv terții subcontractanți implicați în organizarea și desfășurarea campaniei), precum și membrii familiilor, rudele și afinii acestora până la gradul III inclusiv precum și toate celelalte persoane implicate în derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili și nu au dreptul să se înscrie și să participe la campania publicitară.

Prin înscrierea la Campania publicitară fiecare participant garantează că are deplină și neafectată capacitatea de folosință și exercițiu (conform prevederilor legale aplicabile).

MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARĂ

In perioada 28.02.2024-08.03.2024, realizatorii emisiunilor "Made in Cluj" și „Friday Report”, invită ascultătorii să participe la concursul cu pastele Food&Glory. Startul concursului va fi dat prin difuzarea promo concurs „Gătește cu gust: Pastele Food & Glory și Radio Transilvania te transformă în eroul serii!”. Participanții la concurs vor asculta cu atenție spotul publicitar unde vor regăsi informațiile necesare pentru a putea răspunde la provocarea lansată de moderator.

Participanții la concurs vor apela numărul de telefon 0364737760, comunicat în prealabil de către moderatori (tarif normal în rețelele: Orange, Vodafone sau Digi) și vor răspunde la întrebarea realizatorului emisiunii în "Made in Cluj" sau „Friday Report”.

Persoana desemnată la Radio Transilvania ca fiind câștigătoare, în urma răspunsului corect, va primi un cod furnizat de către Radio Transilvania pe baza căruia iși va putea ridica premiile din Magazinul Home Graden, din Cluj-Napoca, Cartier Bună-Ziua, Strada Alverna, Nr. 34-36, program de lucru 7-24. Organizatorul are obligația de a oferi premiile către câștigători, în baza codurilor trimise de către Co-Oraganizator, cât și în baza intenției exprimate de către câștigător, prin deplasarea la locul de livrare a premiilor oferite de Organizator, cu scopul de a facilita intrarea câștigătorului în posesia premiului.
Un participant poate câștiga o singură dată în cadrul acestei Campanii publicitare.


PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
În fiecare zi de concurs se acordă premii, după cum urmează:

 • 3 Premii- Miercuri, 28.02.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Joi, 29.02.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 6 Premii- Vineri, 01.03.2024, din care 3 Premii în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron și 3 Premii în intervalul orar 15:00-19:00, în cadrul emisiunii „Friday Report”, realizată de Georgiana Grigoraș.
 • 3 Premii- Luni, 04.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Marți, 05.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Miercuri, 06.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 3 Premii- Joi, 07.03.2024, în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron.
 • 6 Premii- Vineri, 08.03.2024, din care 3 Premii în intervalul orar 09:00-13:00, în cadrul emisunii “Made in Cluj”, realizată de Ciprian Aron și 3 Premii în intervalul orar 15:00-19:00, în cadrul emisiunii „Friday Report”, realizată de Georgiana Grigoraș.


Premiile sunt alcătuite din 2 cutii paste Food&Glory în ediție specială și 2 produse Food&Glory sous-vide, specialități cărnuri, pentru fiecare câștigător.
Numărul premiilor acordate în cele 8 zile de concurs este de 30 de premii.

VALOARE/PREMIU

VALOARE TOATA PREMII/CAMPANIE

150,00 lei

4.500,00 lei


ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul primește de la Co-Organizator un cod, în aceeași zi, imediat ce s-a încheiat concursul și adresa Home Garden Bună Ziua, de la care își poate ridica premiul, în acceași zi în care a fost desemnat câștigător.
Câștigătorul desemnat, nu va transmite Organizatorului și Co-organizatorului date cu caracter personal: numele, prenumele, cod numeric personal, serie sau număr al cărții de identitate.

Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul numeric atribuit fiecărui câștigător și data în care a fost desemnat câștigător. Fiecare cod va conține o combinație diferită de cifre și litere.
Câștigătorul nu va putea transfera premiul către o altă persoană. Câștigătorul nu poate pretinde înlocuirea premiului cu alte bunuri sau servicii sau cu o valoare bănească.

TAXE ȘI IMPOZITE

Campania promoțională se desfășoară în acord cu prevederile Codului fiscal, iar în acest sens, prin raportarea la valoarea brută a premiului, Organizatorul și Co-organizatorul nu va calcula și nu va reține la sursă nici o sumă cu titlu de impozit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul acordat, sunt în sarcina exclusivă a Câștigătorilor.

OBSERVAȚII

Participanții la Campania publicitara se obligă să respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectării prezentului regulament de Campanie publicitară premiul câștigat nu se va acorda.
Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor, iar Co-organizatorul își asumă răspunderea pentru derularea concursului și modul în care sunt desemnați câștigătorii.
Organizatorul și/sau Co-organizatorul nu răspund pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric având ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobilă (ex: nefuncționarea într-o anumită zonă a țării a rețelei oricăruia dintre operatorii rețelelor de telefonie mobilă având ca efect imposibilitatea de a efectua apelul telefonic către Organizator sau Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc ( având ca efect o eventuală oprire a emisiei radio etc).

 Eventualele reclamații legate de desfășurarea campaniei și modul în care sunt acordate premiile vor fi făcute la adresa Organizatorului, cel mai târziu până la încheierea acesteia. Reclamațiile ulterioare termenului prevăzut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitară „Gătește cu gust: Pastele Food & Glory și Radio Transilvania te transformă în eroul serii!” este disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul studioului din Cluj-Napoca a postului „ Radio Transilvania” și pe website-ul www.radiotransilvania.ro.


SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la campania publicitară se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești din Oradea.

ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunța public pe site-ul www.radiotransilvania.ro


Încheiat astăzi, 27.02.2024 în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Organizator Macromex SRL și Co-Organizator, Radio Transilvania LBM SRL.